Blog, Uncategorized

Aderarea României la Zona Euro

Aderarea României la Zona Euro

Aderarea României la Zona Euro este un subiect destul de des dezbătut în spațiul politic. Acest pas are multiple avantaje dar bineînțeles și dezavantaje. În contextul unei inflații fără precedent la nivel mondial, cât de realist mai este acest subiect? Ce este Zona Euro? Care sunt avantajele și dezavantajele unui astfel de angajament?

            Zona Euro

Statele care fac parte din Uniunea Europeană au politici economice ce urmăresc anumite obiective economice prestabilite. Pe lângă aceste politici si obiective, o parte din ele au ales în locul monedelor naționale, moneda unică euro, formând astfel Zona Euro.

De ce? Pentru că analizând avantajele si dezavantajele, cele dintâi sunt superioare.

            Avantaje

Printre cele mai importante avantaje oferite de o monedă unică este creștere schimburilor comerciale între țări. Creșterea relațiilor comerciale dintre țări este urmată evident de o creștere a afacerilor și pe plan local.

Diminuarea riscului valutar ca urmare a eliminării schimburilor valutare, atrage investițiile străine, care și acestea contribuie la dezvoltarea economică.

           Dezavantaje

O practică bine-cunoscută este aceea că pe timp de criză, când inflația atinge cote alarmante, băncile naționale, tiparnițele statelor, introduc în circulație un surplus artificial de bancnote. Acest lucru nu face decât să agraveze și mai mult consecințele crizelor economice.

Țările care intră în zona euro, adoptă automat euro. Singura banca autorizată pentru emiterea de bancnote este Banca Centrală Europeană, o instituție independentă. Practic, aderarea la zona euro presupune din start pierderea dreptului de a emite bancnote independent.

           Criterii de aderare

Pentru a adera la zona euro, o țară trebuie să îndeplinească anumite criterii. Acestea au în vedere: stabilitatea prețurilor, finanțe publice solide și sustenabile, curs de schimb valutar stabil și ratele dobânzilor pe termen lung care nu trebuie să depășească un anumit procent.

           Concluzie

Avantajele aderări la zona euro depășesc cu mult dezavantajele. Nu trebuie însă să fii expert ca să îți dai seama citind doar câteva rapoarte că România mai are mult până la a face acest pas. Subiectul rămâne o temă veche pe agenda politică, readusă în discuție ocazional fără un plan real în acest sens.

 

Bibliografie

  1. Ce este zona euro? Comisia Europeană. Retrieved December 30, 2022, from https://economy-finance.ec.europa.eu/euro/what-euro-area_ro
  2. Condiții pentru aderarea la zona euro: Criterii de convergență. Consiliul Eurpean, Consiliul Uniunii Europene. Retrieved December 30, 2022, from https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/joining-the-euro-area/convergence-criteria/