Folosirea, vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul Numărăbani.ro implică acceptarea următoarelor termeni și condiții:

Informații oferite de Site

Protecția clienților

Accesare și utilizare Site

Drepturi de autor

1.1. Informații de interes general despre Numărăbani.ro, cât și despre produsele comercializate de acesta.

1.2. Caracteristicile produselor prezentate pe site sunt puse la dispoziție de către producător.

1.3. Numărăbani.ro iși rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe Site, fără notificare în prealabil.

1.4. Prețurile produselor de pe acest Site sunt informative și pot suferi modificări neanunțate.

1.5. Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în limitele stocurilor disponibile.

1.6. Produsele livrate ca urmare a lansării comenzii sunt însoțite de către certificate de garanție, cu respectarea termenului de garanție legal. Garanția produselor este de 12 luni pentru persoanele juridice. Garanția acoperă doar defectele tehnice, fară a cuprinde curățări de praf și murdărie, etc. În cazul unei defecțiuni tehnice survenite în perioada de garanție, clientul are opțiunea de a aduce personal produsul la service-ul autorizat din București sau de a-l trimite prin curier, urmând să fie returnat tot prin curier după remedierea problemei. În acest caz, fiecare parte (clientul și Numărăbani.ro) iși acoperă taxele de expediere (clientul plătește pentru tur iar Numărăbani.ro pentru retur).

2.1. Numărăbani.ro iși rezervă dreptul de a stoca informațiile cu privire la nume/denumirea, adresa/sediu social, CNP/CIF, cont bancar, email, telefon și alte informații utile solicitate prin intermediul formularului de comandă sau la crearea unui cont, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor și, eventual, în vederea realizării de statistici la nivelul societății.

2.2. Informațiile înregistrate sunt destinate strict utilizării de către operatorii Numărăbani.ro pentru realizarea operațiunii de comerț respective. Este garantată confidențialitatea datelor furnizate pe această cale de către clienți, acestea neputând fi comunicate către terțe persoane sau entități. În mod excepțional, datele personale ale clienților vor putea fi transmise doar autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

2.3. În vederea respectării prevederilor legale ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, și în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), Numărăbani.ro își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus datele personale în posesia cărora a intrat prin efectuarea comenzii.

2.4. Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enuntați în pagina de comandă și cu prețurile produselor și costul transportului afișate în coșul de cumpărături.

3.1. Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea Numărăbani.ro şi utilizarea Site-ului într-o manieră contrară practicilor în domeniu și legislației în vigoare. Societatea își rezervă dreptul de a înregistra și de a stoca informații referitoare la accesarea acestui site și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor care accesează și utilizează în mod fraudulos acest site.

3.2. Numărăbani.ro nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe Site.

4.1. Numărăbani.ro deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului, atât cu privire la partea de design, cât și cu privire la conținutul acestuia, bucurându-se de protecția instituită de legislația privind proprietatea intelectuală. Folosirea fără acordul scris al Numărăbani.ro a oricăror elemente conținute de Site se pedepsește conform legilor în vigoare.

Plata serviciilor de pe acest website este efectuată prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Romcard SA.

Stimați clienți, Vă informăm că aveți următoarele obligații prin legislația specifică privind protecția mediului și regimul deșeurilor:

  • Să nu se abandoneze și să nu se depoziteze deșeurile în afara locurilor special amenajate.
  • Să se depună separat deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeurile de baterii și acumulatori, deșeurile de ambalaje reciclabile (hârtie-carton, sticlă, plastic și metal), numai la recipientele special destinate acestui scop, fără a fi amestecate cu deșeul menajer.
  • Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pot conține substanțe periculoase pentru mediu și sănătatea umană. Conform OUG 5 / 2015, există obligativitatea predării acestora, pentru tratarea corespunzătoare și valorificarea componentelor reciclabile. Prețul de vânzare al produselor Echipamente Electrice și Electronice (EEE), conține o valoare numită “ timbru verde”, care asigură tratarea ulterioară a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odată ce devine deșeu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la furnizor / magazin în sistem “unul la unul” atunci când achiziționați alt echipament similar sau la punctul de colectare organizat de Primăria sectorului / localității Dvs. sau unui alt operator autorizat.
  • Îndepărtarea bateriilor și acumulatorilor odată cu deșeul menajer este interzisă prin actul de bază HG 1132/2008, datorită conținutului toxic de mercur (Hg), cadmiu (Cd) și plumb (Pb). Utilizatorul final (consumatorul) este obligat să returneze bateriile și acumulatorii uzați. Aceste deșeuri pot fi returnate gratuit la punctul de vânzare, după utilizare, sau la alte puncte de colectare speciale. Reciclarea bateriilor ajută la economisirea resurselor, permițând recuperarea metalelor valoroase, cum ar fi: Nichel, Cobalt, Argint.
  • Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indică faptul că deșeurile DEEE, bateriile și acumulatorii – fac obiectul unei colectări separate, îl reprezintă o pubelă barată cu o cruce.
Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului!
  • SC SMART VOLT SRL întocmește și păstrează un Registru privind produsele EEE neconforme și rechemările din piață, în conformitate cu HG 322/2013.